Allmäna regler 

 

När du lämnar din hund 

 

När du hämtar din hund