Pet Store Sweden

Kurser 2023

Vardagslydnad - grundkursFreya_beskuren
Kursen är fördelad på två tillfällen
Datum: Måndag 10/4 (Annandag Påsk) kl. 15.00-18.00 och Söndag 16/4 kl. 10.00-13.00
Plats: Ulvseke, Björklinge
Antal platser: Minst 10, max 12
Instruktörer: Anki Nyström och Ingela Lindfors
Pris: 1200kr
Inga förkunskaper krävs men hunden skall vara minst 8 månader. Alla hundar & ägare jobbar på sin nivå. Kursen är öppen för alla raser.
Vi jobbar efter Jägareförbundets 4 lätta steg som bygger på följ mig, starka ord, lek och hantering.

Kursens Innehåll
Teori: Vi pratar om fostran, motivation, stress, mentalkunskap, hantering/ kroppskontakt, inlärningsmetoder och inlärningsfas/kravfas.
Vi pratar även om hur viktigt det är att belöna när hunden gör rätt och korrigera när den gör fel.

Praktik: Linförighet/följ mig/fot: Det är hunden som ska följa mig och inte tvärtom.
Stadga: Betyder att hunden ska vara lugn när den ej arbetar. Ex ska den sitta/ ligga tyst kvar på plats när man ger det kommandot.
Starka ord: Vi lär oss använda starka kommandon som sitt, ligg, NEJ, stanna m.m. så att din hund lär sig lyda och förstå dina kommandon.
Inkallning: Vi går igenom olika metoder/övningar att träna inkallning på.
Hantering: Innebär att du skall kunna hantera din hund på ett tryggt och bra sätt.
Alla hundar behöver ett bra ledarskap och en god relation med sin förare för att må bra och för att bli en effektiv hund under jakt.
Man kan även välja att gå kursen utan hund. Då kostar det 300kr.
Vi erbjuder familjemedlemmar att deltaga gratis för att även dem ska förstå och arbeta rätt med hunden.
Vid frågor ring Anki 076-777 1390 eller Ingela 073-908 0840
Anmälan via mail till: ankinystrom@msn.com
Anmälan är bindande och vid avhopp uppvisas veterinärintyg alt. läkarintyg. 

 

 

Milou i en inkallning Tjoho!